✓ Senka naše želje pdf ✪ Author Darko Tuševljaković – Thisbookse.co


10 thoughts on “Senka naše želje

 1. says:

  Senka na e elje je jo jedan u nizu sjajnih romana o odrastanju deteta pri emu ono u i lekcije o ivotu na najte i mogu i na in Glavni lik, Danijel Isakov, dete izuzetno irokih pogleda, e morati da iza e iz svojih dotada njih okvira da bi mogao da se suo i sa onim to preti njemu i njegovim najmilijima Pri tom suo avanju sa ne im to nije uobi ajeno ima e i svoje pomo nike koji e u nekoliko navrata morati da se preispitaju da li stvarno veruju Danijelu Na putu do kona ne istine mnogo toga e morati da se rtvuje, ali istina nije prava ako ne boliOdli na karakterizacija likova, odli an setting i odli na atmosfera doprinose tome da mo emo lako da se u ivimo u ovaj neverovatno napet i intrigantan roman i da sa nestrpljivo u gutamo strane da bismo videli da li e ili ne svetlo zasijati nad posivelim Pan evom.Temetski i atmosferi no roman podse a na dela Stivena Kinga i Nila Gejmana, ali se autoru i knjizi ovo nikako ne mo e uzeti za zlo Senka na e elje je originalna, a pisac pokazuje kako je svoj zanat u io od onih koji su se apsolutno dokazali u svom anru.I da ono to moram da naglasim jeste ta liri nost teksta Toliko je mnogo predivno napisanih re enica posebno na prvoj strani romana da italac prosto u iva dok ita Priznajem da me je pomalo pla ilo pribli avanje zavr etku romana realno uvek postoje anse da pisac zabrlja i izneveri i ekivanja svojih italaca ali je Tu evljakovi majstorski zaokru io svoje delo.Tu evljakovi u, sedi Pet


 2. says:

  Ravni arska, Banatska, pan eva ka misterija horor prvenac Darka Tu evljakovi a dobra, pitka knjiga Preporuka.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Senka naše želje summary pdf Senka naše želje , summary chapter 2 Senka naše želje , sparknotes Senka naše želje , Senka naše želje 0c75be2 Se Ate Li Se Mirisa I Boja Detinjstva Vo Nji Biciklom, Pecanja Na Reci, Psa Koji Tr I Pored Vas Se Ate Li Se Pogleda Koje Ste Stidljivo Razmenjivali Sa Devoj Icom Iz Razreda, Napu Tene Ku E U Koju Niste Smeli Da U Ete, Sna Koji Vas Je Progonio Sve Dok Niste Odrasli Se Ate Li Se Svog Najve Eg Straha Danijel Isakov Je De Ak Koji Ma Ta O Pravoj Avanturi Njegov Stric Je Pre Petnaest Godina Oti Ao Iz Grada U Beli Svet I Danijelu Je Ao To Ne Mo E Da Po E Njegovim Stopama, Ako Ni Ta Drugo, Da Bi Pobegao Od Rane Jeseni, Dosadnih Kolskih Obaveza, Ve Ito Umornih Roditelja I Devojke Koja Mu Se Ukazuje U Prozoru Nekada Nje Pan Eva Ke Svilare Eli Miris Morske Soli U Nozdrvama, Topao Vetar Na Obrazima, Tropsko Sunce Na Kapcima Potpuno Neo Ekivano, Ukazuju Se Naznake Da E Stvari Krenuti Nabolje Jer Se U Grad Vra A Davno Izgubljeni Ro Ak Danijel Nestrpljivo I Ekuje Susret S Njim Nadaju I Se Promeni U Svom Ivotu Ali Promene Koje Ga O Ekuju Nisu Onakve Kakvima Se Nadao Upoznav I Nas Sa Tipi Nom Pri Om O Odrastanju U Malom Gradu, Senka Na E Elje Se Transformi E U Jezivi Roman O Silama Iju Prirodu Ne Razumemo, A Koje Lako Mogu Zagospodariti Na Om Sudbinom I Promeniti Je Na Najstra Niji Na In Miris Re Nog Mulja, Vetrovi Banata I Duhovi Ravni Arskog Detinjstva Impresivan I Zreo, Prvi Tu Evljakovi Ev Roman Jasno Govori Da Je Srpska Knji Evnost Dobila Jo Jednog Velikog Mladog Pisca Goran Skrobonja Gorko Slatki Detinji Do Ivljaj Sveta Odraslih Kroz Evropski Realizam, Ju Noameri Ku Magiju I Severnoameri Ku Jezu I Sve U Pan Evu, Gde Je Jedino I Bilo Mogu E Budimo I Mi U Toku Oto Oltvanji

 • Paperback
 • 267 pages
 • Senka naše želje
 • Darko Tuševljaković
 • Serbian
 • 09 September 2017
 • 9788677021436

About the Author: Darko Tuševljaković

Ro en u Zenici, 1978 godine Odrastao u sedam balkanskih gradova, ve vi e od dve decenije ivi i radi u Beogradu Od 2002 godine objavljuje kra u i du u prozu u raznim asopisima i antologijama u zemlji i regionu Njegov prvi roman, Senka na e elje , izlazi 2010 godine, a 2013 se pojavljuje zbirka pri a, Ljudske vibracije , koja se na la u naju em izboru za Vitalovu knji evnu nagradu.