❴BOOKS❵ ✫ Svitanje na zapadu Author Igor Beleš – Thisbookse.co


  • Paperback
  • 310 pages
  • Svitanje na zapadu
  • Igor Beleš
  • Croatian
  • 10 November 2019

15 thoughts on “Svitanje na zapadu

  1. says:

    Nikad nije prekasno za ivjeti To bi bila poruka ovog romana, prili no sam siguran Ili tako ne to U svakom slu aju, ovo je roman o starcima koji ive u stara kom domu u Sjevernoj Irskoj Konkretnije, ive u katoli kom stara kom domu koji je u stalnom krvavom rivalstvu s onim protestantskim iz istog mjesta Verbalni napadu su standard, fizi kih ima napretek, a povremeno se dese ak i dogovoreni sukobi koji vi e nalikuju borbama bandi nego li penzionera No ipak, nije roman ba ni o tome jer na eg protagonista Charlesa Downa uop e ne zanima religija Njegov cimer Max uvijek spava, a najbolji takore prijatelj Wilson pak nikada ne prestaje pri ati Oni zajedno prolaze kroz svakakve blesave trenutke u scenama koje podsje aju na ske eve iz kakve komedije.Ali u sr i svega Ovo je tradicionalna ljubavna pri a izme u Charlesa i Ophelie koja dolazi iz protestantskog stara kog doma Nisam bezveze spominjao sve radnje ovog romana, jer roman esto kao da ne zna ni sam to eli biti Malo je komedija, koja je meni dobro funkcionirala jer Igor Bele je o ito iznimno duhovit ovjek koji mo e napisati ale zbog kojih se smijem na glas, a malo ozbiljna drama o ljubavi dvoje staraca Reklo bi se da je romanti na komedija, lijepo, kompromisno, ali ovo je vi e romanti an roman s nekoliko humoristi nih likova i ske eva Taj kontrast se svakako vidi u toku itanja.U kona nici pak roman napusti i tu formu i postane Shakespeareovska uo ili ste ono ime Ophelia, jel tragedija o zabranjenim ljubavima Samo to, eto, u ovom romanu su likovi starci Ako zanemarimo tu injenicu dobivamo jednu esto vi enu pri u koja se prepri ava ve stotinama godina.Roman je iznimno dobro pisan i tih tristo stranica pro itao sam u samo nekoliko sati Tekst vu e i ita se iznimno lako Uz humor, kvalitetno pisanje je najve i adut ovog romana koji ispada malo shizoidan svojom nekonzistentno u, ali nekako, kada se istakne injenica da je ovo zbilja roman o starim ljudima, taj problem ini se gotovo prikladan.Valja napomenuti kako je ovo prvijenac rije kog pisca Igora Bele a koji je svojim pisanjem pokazao izniman talent pa od budu ih radova o ekujem samo porast u kvaliteti Nadam se da u za ve sljede i roman mo i iskreno re i Odli no To o ekujem A lo e je o ekivati puno, to se zna Zato, Bele u, ako ovo ita , nemoj razo arati.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Svitanje na zapaducharacters Svitanje na zapadu, audiobook Svitanje na zapadu, files book Svitanje na zapadu, today Svitanje na zapadu, Svitanje na zapadu a5831 Svitanje Na Zapadu, Igor Bele YouTube For Pan Za Knjigu Svitanje Na Zapadu Igora Bele A Edicija Katapult Zigo Rijeka,Produkcija Filmaktiv Sanja Kapid I Svitanje Na Zapadu By Igor Bele Goodreads Svitanje Na Zapadu Book Read Reviews From World S Largest Community For Readers MojaRijeka Igor Bele Svitanje Na Zapadu MojaRijeka Igor Bele Svitanje Na Zapadu Molekula, Rijeka SVITANJE NA ZAPADU Igor Belesuperknjizara SVITANJE NA ZAPADU Igor BeleSvitanje Na Zapadu Je Zabavna Pri A O Posljednjim Prilikama, Zapravo Svemu Posljednjem, U Ivotima Pripadnika Tre E Dobi I Njihovim, Neo Ekivano Neobi Nim, Hirovitim Svakodnevicama Koje Provode U Stara Svitanje Na Zapadu By Zigo Obrt Issuu Issuu Company Logo Close U Molekuli Predstavljen Roman Prvijenac Igora Bele AKrivcu Je Tako Er Pripala I Du Nost Voditelja Na Knji Evnom Dru Enju S Igorom Bele Om Pa Je Unato Visokim Temperaturama Predstavljanje Romana Svitanje Na Zapadu Proteklo U Ugodnoj I Le Ernoj Atmosferi Publika Je Pokazala Velik Interes Za Ovu Knjigu, Koja Na Tristotinjak Stranica Donosi Pregr T Poigravanja Razli Itim Anrovima, Odli An Stil Te Prije Svega Toplu, Ljudsku Pri USvitanje Na Zapadu Elektronickeknjige Povratak Na Vrh Stranice Kola I E Koristimo Kako Bismo Pobolj Ali Va E Korisni Ko Iskustvo Ukoliko Se Sla Ete, Tada Prihva Ate Kori Tenje Kola I A I Web Stranice Sukladno Na Oj Politici Privatnosti Udruga Svitanje Home Facebook Udruga Svitanje, Zagreb, Croatialikestalking About Thiswere Here Ciljevi Udruge Su Promocija I Za Tita Mentalnog Zdravlja U Zajednici Hrvatski Arhiv Weba, HAW Hrvatski Arhiv Weba Nacionalne I Sveu Ili Ne Knji Nice U Zagrebu Zbirka Je Odabranih Sadr Aja Preuzetih S Interneta I Pohranjenih Na Ra Unalnom Poslu Itelju Knji Nice Namijenjen Je Preuzimanju I Trajnom Uvanju Publikacija S Interneta Kao Dijela Hrvatske Kulturne Ba Tine Na Zapadu Ni Ta NovoWikipedia Na Zapadu Ni Ta Novo Ameri Ki Je Epski, Ratni Film Snimljengodine Na Osnovu Istoimenog Romana Erich Maria Remarquea Re Irao Ga Je Lewis Milestone , A Glavne Uloge Su Tuma Ili Louis Wolheim , Lew Ayres , John Wray , Arnold Lucy I Ben Alexander


About the Author: Igor Beleš

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Svitanje na zapadu book, this is one of the most wanted Igor Beleš author readers around the world.