[Epub] ❧ Konstantinovo raskršće By Dejan Stojiljković – Thisbookse.co


10 thoughts on “Konstantinovo raskršće

 1. says:

  Roman Dejana Stojiljkovi a, Konstantinovo raskr e , tipi an je dobrim Laguninim marketingom progurani bestseler U pravom smislu te re i, sa svim podrazumevaju im vrlinama i manama Ima interesantnu zamisao, na momente prili no uzbudljivu radnju, reference na istoriju, op tu pa ak i popularnu kulturu, red akcije red horora red mitologije plus politiku, od svega pomalo Nema velike umetni ke pretenzije, o igledno cilja na iroke narodne itala ke mase i tira , a na u trb nepostoje e prefinjenosti stila, dubine, simboli ke univerzalnosti i svega ostalog to razdvaja ozbiljno i vredno knji evno delo od ovakvih rekordera top lista ita se brzo, ne optere uje, dr i pa nju i pored ne malog broja klimavih mesta, ali, to je otprilike sve Nakon to zatvorite ovu knjigu, ose a ete se kao da ste odgledali neki napeti, avanturisti ki film da li je samo mene podsetila na potragu Indijane D onsa za Svetim Gralom u praskozorje nacisti ke invazije Ali, dubljeg traga ne e biti Ovo nije delo iz koga se izvla e i pamte citati, ija se poglavlja tuma e, a junaci postaju tipski, tj obrazac za ljudske karaktere Konstantinovo raskr e je knjiga za dokono ve e ili popodnevni odmor, zaokupi e pa nju i ispuniti vreme, ba kao i bilo koji drugi krimi ljubi vikend roman u Lun, kralj pono i fazonu Ona je napisana ve to, ali, svakako nije remek delo I jedino u tom smislu, kao vrlo komercijalni bestseler, mo e se i mora posmatrati Sve drugo je, naprosto, pucanje na pre visoko Film upravo ovo pore enje je klju no za prikaz same knjige Pisac o igledno preferira kinematografski postupak, o emu svedo i mno tvo preovladavaju ih dijaloga, izvesna fragmentarnost teksta tj podela na sekvence poput filmskih kadrova, skra ivanje poglavlja kako se akcija ubrzava, a sve to sra unato na postizanje odgovaraju eg efekta Iz tog razloga, roman podse a na scenario, na transkript nekog filma i mo da bi ekranizacija bila bolji izbor Usudi u se da ka em da bi Dejanu verovatno bavljenje tim vidom stvarala tva i lo bolje od pisanja du ih proznih formi.Roman ukr ta tri toka radnje 1 traganje za tre om i jedinom preostalom relikvijom koja obezbe uje neograni enu mo i vlast kao tri kristalne lobanje u Fantomu , opet jasna filmsko stripska inspiracija , a predanje tvrdi da se nalazi na lokaciji poznatoj kao Konstantinovo raskr e 2 nema ku okupaciju Ni a koja se bli i kraju, seriju brutalnih ubistava koja potresa grad, me usobne borbe etnika i partizana 3 zagonetnu misiju etnika Nemanje Luki a Uveden je ve i broj li nosti, njihove pri e teku paralelno, relativno dosledno se prepli u, ali, ostaju nekako nedovoljno osvetljene, ba kao to je i zavr etak romana nekakonedore en Antika i XX vek, arijevsko i lokalno palana ko, folklor i ideologija, podzemlje i povr inskoo igledno irok zamah, me utim, manjkavosti su brojne i moje zamerke romanu bile bi slede e 1 Neve to predstavljanje okolnosti i pozadine radnje 2 Pomalo naivno preno enje lokalnog kolorita a Stojiljkovi je ipak, za sada, izrazit regionalni zavi ajni autor sa par opsesivnih tema 3 Slaba deskripcija i izraz, opisi i pore enja na nivou kolskih, petpara kih kli ea to ini da dijalozi i brzi tok radnje nose i izvla e delo, svode i ga na scenario 4 Stil je daleko od spektakularnog, niti se bilo ime izdvaja, pripovedanje je ravno i bez snage 5 Li nostima fali ubedljivija karakterizacija, povr no i jednodimenzionalno su oblikovane, sa izuzetkom Ota fon Fena potencijal je imao i Hajnrih Kan, ali, pisac ga nije isrcpeo ini se da Dejanu i nije bilo cilj epski upe atljivo delo, ina e bi se vi e potrudio6 Jedna od ve ih mana je i predvidljivost, npr vampirska priroda Nemanje Luki a i devoj ice Milice toliko puta je nagove tena od samog pojavljivanja, nacrtano je da Luki izgleda mla e, da ne stari, da se ne menja, da o sebi misli kad bi znali ko sam stvarno pa kada se otkrije, to ne izaziva nikakav efekat iznena enja Pojedini potencijalno interesantni likovi, kao misteriozni Dragutin i njegova polusestra Petrinja bolje su predstavljeni kao najavljeni nego aktivni protagonisti 7 Naivni momenti, poput Luki eve ispovesti o pokojnoj eni i sl 8 Znatniji minus ide karakterizaciji kolektivnih junaka Likovi etnika i partizana prikazani su potpuno u skladu sa dana njim stereotipima, pa su tako npr mladi komunisti, sa Vojom Draincem na elu, svi do jednog priglupi i neotesani seljaci, grubi do krajnosti, usijane glave ispranih mozgova Nema zala enja u motivaciju, li nosti su crno bele i to je mo da najve a mana 9 Neke pri e su nagove tene, ali ne i dovr ene, npr o Danki, supruzi trgovca Teofilovi a za to Milica ukazuje na nju kao ve ticu Zbog ega nema dece, Krsmanovom krivicom Ukoliko pisac ve otvori neku temu, nabaci intrigantnu aluziju, mora je objasniti, ili je nedosledan i aljkav Nije da nema dobrih momenata, npr epizoda kada Kan i mit otkrivaju odaju sa dva ma a duboko u lagumima, pa kad fon Fen prati zver po mrklom mraku do obale Ni ave, ili po etak bombardovanja u trenutku kada Kan vr i okultni obredtu je napetost na nivou, me utim, sve ostalo je zaista osrednje.A dokaza da jedan dobar i kvalitetan pisac probija i kroz potpuno konvencionalno, komercijalno, trivijalno anrovsko delo, ima mnogo Ovde to nije slu aj Pa imao i 50 izdanja i ne znam koliki rasprodani tira.


 2. says:

  Ahhhpomalo razocaravajuce Iako se knjiga lako i brzo cita, uostalom kao i sve sto Stoiljkovic pise, ocekivao sam mnogo vise Sve je nekako dotaknuto, a nije zavrseno Sve je nekako suvise povrsno, nema fine knjizevne obrade i kraja kojim ce se poentirati Ni likovi romana nisu u potpunosti razvijeni, osim recimo Lukica Takodje, citoacima se suvise otvoreno sugerise i stavlja na tacnu ko je ko vampiri , bez da se to iskoristi kao detalj koji bi tokom price ucinio delo zanimljivijim Jasno je da je pisac istrazivao mnogo prilikom sakupljanja materijala za ovaj roman sto se citaocima koji su kupili specijalno izdanje i pokazuje kroz dodatak knjige koji je izuzetno vredan i zanimljiv, pa i preporucujem da se, ako se vec kupuje knjiga, kupi upravo specijalno izdanje , ali sva ta mistika i okultizam koja je okruzivala odredjene SS dizvizije nacisticke nemacke i legenda o vampirima sa ovog prostora mogla je mnogo bolje biti iskoriscena Ovako smo dobili pitku knjigu, ali i povrsno knjizevno delo Nema pasusa knjige koji bih ja podvukao ili zapamtio, nema necega sto bi me naterelao da se ovom romanu vratim barem jos jednom.


 3. says:

  Prvo, ideja za pri u je originalna Drugo, poglavlja su toliko sa eta, slikovita i dinami na da itaoca ostavljaju bez daha i ne daju mu da odlo i knjigu Ako neko dostojno prezentuje ovu knjigu u inostranstvu ona bi bez problema mogla da postane svetski bestseler, i da bude na reprezent u svetu Da rezimiram, remek delo.


 4. says:

  itljivo, dobro upakovano i odli no ako elite da sa nekim lakim tivom za itanje odmorite va mozak od svakodnevnih gluposti koje nas okru uju Dopalo mi se to to na nekoliko mesta u knjizi provejava u enje Nemaca, da narod u Srbiji i pored nema ke okupacije i savezni kog bombardovanja, kao da to i ne interesuje ve se ubija izme u sebe etnici vs komunisti Te podele su nas skupo ko tale i skupo ih pla amo dan danas a ako se ne opametimo skupo e ih pla ati i na i potomci Nezahvalna otad bino, ne imaj ni kosti moje Kornelije Scipion


 5. says:

  Razocaravajuce Interesantna tematika a tako lose i aljkavo obradjena Nekoliko sizejnih linija a nijedna zavrsena do kraja Veliki broj junaka, mnogo zapocetih prica i toliko rupa u radnji i pitanja na koja do kraja knjige nismo dobili odgovore Nemanja Lukic kao lik koji ima dosta potencijala a pisac ga nije iskoristio Likovi poput Dragutina, Krsmana, Kana, male Milice koji takodje imaju interesantne momente a stice se utisak da su nedoradjeni Vukodlaci i vampiri koji su tako nevesto ubaceni u celu pricu da se stice utisak kao da su tu onako random Pisac nije umeo ni da poentira na kraju, tako da smo dobili nekakav mlak kraj, nezavrsen Nisam previse ocekivala od knjige u samom startu, ali nisam ni mislila da ce me ovoliko razocarati.


 6. says:

  Konstantinovo raskr e bi mogao klasifikovati kao lako tivo i lep na in da se utro i nekoliko popodnevaTo ne zna i da je knjiga lo a, ak naprotiv predstavlja veoma dobru zanimaciju koja se guta od po etka do kraja i ne ispu ta iz ruke sve dok se ne pro ita


 7. says:

  Knjiga koja otvara mnoga pitanja i daje mogucnost za jos mnogo dobrih prica po mom misljenju prilicno nedovrsena ali upravo to je cini odlicnom, jer Balkan i njegovi dogadjaji su uvijek nedovrseni mitovi i zbog toga ne gube draz i stalno su interesna sfera raznih krojaca istorije


 8. says:

  Volim Stojiljkovi evu mje avinu istorijskih injenica, fikcije i legendi.


 9. says:

  Prelepo napisano, sa realnim i detaljima veoma tipi nim za ovaj ludi narod Dinami na i ak duhovita knjiga, uprkos stra nom vremenu u kome je radnja sme tena, odi e balkanskim mentalitetom, obi ajima i navikom snih ljudi koji, umesto da se bore za ne to vi e, gledaju kako da najlak e rasteraju svoju dosadu Brzo i lako se ita, obra uje legende na ih krajeva Malo sam eprkala po arhivima Narodne biblioteke i saznala razne zanimljivosti, kao to je na primer injenica da je vampir jedina srpska re op teprihva ena u svim svetskim jezicima bez ve ih promena U Srbiji postoje jedini istorijski dokumentovani slu ajevi vampira, kao to su Sava Savanovi i Petar Blagojevi Zaista, mi nismo ni svesni na kakvim sve istorijski zna ajnim monumentima le e na i gradovi i kakve se sve tajne skrivaju u mra nim hodnicima tunela ispod Naisusa, Singidunuma, Feliks Romuliane Ne impliciram da vampiri postoje, ali ko zna


 10. says:

  lepi i simpaticna ideja ali koja nazalost zahteva malo vise truda nedovrseno, nedoreceno i zbog toga ce proci obelezeno kao popularna literatura nizeg ranga.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Konstantinovo raskršće summary pdf Konstantinovo raskršće, summary chapter 2 Konstantinovo raskršće, sparknotes Konstantinovo raskršće, Konstantinovo raskršće dde1235 Prema Legendi, Klinovi Kojima Je Isus Hristos Bio Prikovan Za Krst Nestali Su Nakon Njegovog Vaskrsenja Jedan Je Umetnut Kao Deo U Kruni, Drugi Je Stavljen Na Vrh Koplja, A Treci Je Pretopljen U Secivo Maca Onaj Ko Bude Imao U Posedu Ove Tri Stvari Zavladace Svetom Ista Legenda Kaze Da Se Treca Sveta Relikvija Nalazi Na Balkanu, Na Jugu Zemlje Koju Potresa Gradjanski Rat, U Gradu Gde Je Rodjen Konstantin VelikiU Prolece Hajnrih Himler Poklonio Je Adolfu Hitleru Mapu Sa Ucrtanih Sest Pravaca U Kojima Bi Trebalo Da Se Krecu Istrazivanja Drevne Arijevske ProslostiJedan Od Tih Pravaca Pokazivao Je Na SrbijuPet Godina Kasnije, U Nisu, Oficir SS Hajnrih Kan Uspeva Da Pronadje Lokaciju Mesta Koje Krije Tajne Velikog Rimskog Imperatora Mac Za Kojim Hitler Toliko Zudi Nalazi Se Ispod Temelja Antickog Naisa, U Zbirci Oruzja Oznacenoj Kao KONSTANTINOVO RASKRSCE Ali Na Putu Koji Kan Treba Da Predje, Isprecice Se Dvojica Ljudi Zagonetni Cetnicki Major Nemanja Lukic I Komandant Odbrane Grada Bavarski Plemic Oto Fon Fen U Isto Vreme, Pored Bombi Koje Saveznici Bacaju Sa Neba, Nis Potresa Serija Stravicnih Ubistava U Ludilu Rata, To Naizgled Nikog Ne Uzbudjuje, Ali Jedna Drevna Rec Moze Se Cuti Kako Je Tiho Izgovaraju Vojnici Na Mrtvoj Strazi, Ta Rec Je VAMPIR U Noci Kada Saveznicki Bombarderi Budu Zapalili Nebo Iznad Nisa, Nedokuciva Zudnja Odvesce U Podzemlje One Koji Nemaju Sta Da Izgube U Mrak, Gde Sijaju Oci Boje Purpura, Ka Mestu Gde Se Seku Granice Dva Sveta, Ka KONSTANTINOVOM RASKRSCU

 • Paperback
 • 265 pages
 • Konstantinovo raskršće
 • Dejan Stojiljković
 • Serbian
 • 13 March 2017
 • 9788652101634

About the Author: Dejan Stojiljković

Dejan Stojiljkovi was born and raised in Nis, Serbia, a small town that is best known as the birthplace of the Roman emperor Constantine the Great.Perhaps using that historical backdrop as an inspiration in his own works, Stojiljkovi is one of the most popular and widely read authors in Serbia His The Omen of Angels was hugely successful in 2013, a riveting biographical novel about Constantine.